Contents limits

Certificacions

Sol·licitud d'una certificació mercantil telemàtica

Els Registradors Mercantils són els únics funcionaris que tenen facultat de certificar allò que resulti dels llibres del Registre.
Per sol·licitar Certificacions Registrals Telemàtiques cal ser usuari abonat del servei o identificar-se mitjançant signatura electrònica.

Pot sol·licitar tres tipus de certificacions:

  • Certificació de vigència i càrrec:  Es tracta d'una certificació de la vigència d'una societat i també de tots els representants socials vigents.
  • Certificació de càrrec: És la certificació de la vigència d'una societat i d'un representant concret en la dita societat.
  • Certificació per a l'emissió de Certificats Electrònics de Representant de Persona Jurídica: És igual que la certificació de càrrec, però en aquest cas es comunica la revocació del càrrec al registre quan es produeixi, amb l'objectiu d'actualitzar els càrrecs d'una societat al registre.

Els representants es refereixen a administradors, càrrecs i apoderats.

Cost del servei:

L'expedició de la certificació generarà els honoraris establerts en l'aranzel dels Registradors Mercantils, aprovat per D 757/1973 de 29 de març (quantitats convertides en euros BOE 150/2002).

Resum honoraris mercantil

ARANZEL

CONCEPTE

IMPORT

1

ASSENTAMENT DE PRESENTACIÓ

6,010121 €

21

NOTES ESPECIALS

1,803036 €

23

CERTIFICACIÓ DE QUALSEVOL ASSENTAMENT

1,502530 € *

24

CERTIFICACIÓ NEGATIVA D'UN ASSENTAMENT

0,601012 €

24

CERCA

1,502530 €máximo

25

DIPÒSIT/ ARXIU DE DOCUMENTS

3,006061 €

R.D.G.R.N de 27 de Julio de 2005

PUBLICITAT ÍNDEXS/TRAMITACIÓ TELEMÀTICA

6,010121 €


* Si la certificació comprèn més de dues pàgines es cobraran, a més, per cada pàgina que excedeixi, 0,150253 €.
** Impostos no inclosos
El despatx de la certificació podrà donar lloc a la cancel·lació dels assentaments caducats d'acord amb allò que disposa l'article 353 del Reglament Hipotecari i 80 del Reglament de Registre Mercantil, per la qual cosa els honoraris generats es podran incrementar en el cas que calgui cancel·lar els dits assentaments

Un cop expedida la Certificació, se us remetrà a l'adreça de correu electrònic indicada un missatge que inclourà un enllaç a una pàgina web en la qual podreu retirar la Certificació. En cas que sigueu usuari dels serveis interactius del Col·legi de Registradors es demanarà nom d'usuari i contrasenya; en cas contrari la identificació s'haurà de fer amb signatura electrònica.
La certificació es podrà retirar en dos formats: un format purament electrònic que s'haurà de visualitzar amb el visor específic facilitat pel Col·legi de Registradors, o es podrà retirar en format PDF imprimible, dotat d'un codi segur de verificació. Podreu comprovar l'autenticitat d'aquest codi segur a la pàgina web establerta a aquest efecte i que figura en el mateix codi. 


Torna a Mercantil...

Actualitat

Tota l'actualitat

 

Esdeveniments

Tots els esdeveniments

Contents limits
tancar