Contents limits

Dipòsit de comptes anuals

Dipòsit de comptes anuals (Accés amb certificat)

La legislació vigent estableix, basant-se en el principi de transparència que ha d'inspirar la comptabilitat mercantil, l'obligació dels empresaris de formular els seus comptes anuals a fi de poder obtenir una imatge fidel del seu patrimoni i de la situació de l'empresa.

La informació continguda en els comptes anuals va dirigida a totes les persones que per qualsevol motiu tinguin relació amb l'empresa que les dipositi i, per tant, tinguin interès per conèixer-ne la situació i la marxa.

Els comptes anuals contenen els documents següents:

  • El balanç
  • El compte de pèrdues i guanys
  • La memòria

A més, sense formar part dels comptes anuals, en alguns supòsits s'ha de presentar l'informe de gestió fet pels administradors i l'informe d'auditoria elaborat pels auditors de la societat.

Classes de comptes anuals

Podem distingir dues classes de comptes anuals:

  • Comptes anuals abreujats.
  • Comptes anuals normals.

Torna

Actualitat

  • dimecres, 03 juny 2015
    El decano del Colegio de Registradores, Gonzalo Aguilera, inaugura mañana el 18º Congreso de Registros Mercantiles Europeos (ECFR), que se celebrará en la Casa América de Madrid hasta el viernes 5 de junio...

Tota l'actualitat

 
Contents limits
tancar