Contents limits

Instàncies presentació

Accés a SEMU

Aquest servei permet emplenar en línia formularis de presentació per als diferents registres de propietat i mercantils. Aquests formularis, un cop formalitzats, s'emmagatzemaran en format PDF i es podran imprimir juntament amb un codi de barres.

Els documents impresos es podran presentar als registres que, mitjançant la lectura del codi de barres, extrauran automàticament tota la informació associada al formulari d'instància i la tractaran com calgui.

Torna a Mercantil...

Contents limits
tancar