Contents limits

Notes informatives de vehicles de motor

Sol·licitar una nota informativa de vehicles de motor.

Des d'aquest servei l'usuari pot obtenir una nota informativa sobre la situació d'un vehicle al Registre.

Sigui quin sigui el Registre en el qual estigués inscrit el vehicle , l'usuari rebrà una nota informativa del Registre on està inscrit el bé esmentat.

Si el resultat de la consulta és negatiu, és a dir, el vehicle no apareix inscrit en cap Registre, l'usuari rebrà una nota negativa expedida pel Registre de Béns Mobles Central.

 

Cost del servei:

  • 9 euros per nota informativa emesa pel Registre on estigui inscrit el bé.
  • 6 euros per nota negativa emesa pel Registre de Béns Mobles Central com a resultat d'una consulta negativa del bé.

    Els imports expressats no comprenen els impostos aplicables, si és el cas.

Torna a Tràmits Béns Mobles...

Contents limits
tancar