Contents limits

Constitució societat

CIRCE

A través d'aquest servei pot fer tots els tràmits per constituir una societat.

Amb aquest procediment telemàtic, només ha d'anar presencialment a un Punt d'Assessorament i Inici del Tràmit (PAIT), o des de qualsevol ordinador amb accés a Internet, i a la Notaria podrà fer les gestions següents:

 • Reserva de la Denominació Social (Només SLNE)
 • Reserva de cita amb la Notaria
 • Sol·licitud del NIF provisional
 • Presentació de la Declaració Censal d'Inici d'Activitat
 • Liquidació de l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITP/AJD) a la Comunitat Autònoma corresponent
 • Inscripció al Registre Mercantil Provincial
 • Tràmits amb la Tresoreria General de la Seguretat Social
 • Inclusió de fitxers de dades amb informació personal a l'Agència de Protecció de Dades
 • Petició de la sol·licitud de reserva d'una Marca o Nom Comercial a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques
 • Reserva de Domini d'Internet
 • Sol·licitud del NIF definitiu

 

Torna a Telemàtics...

Contents limits
tancar