Contents limits

Oficines a Brussel·les

Oficines a Brussel·les    

Com a conseqüència del nombre considerable d'inversions estrangeres a Espanya, especialment per part dels ciutadans comunitaris, el Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya va inaugurar l'11 de febrer de 1997 una oficina d'informació a Brussel·les. Aquesta pretén continuar, i alhora apropar als ciutadans comunitaris, la labor decidida d'informació i assessorament al consumidor, que el Col·legi de Registradors exerceix pel que fa a l'adquisició de béns immobles i la seva registració.

Serveis que ofereix l'oficina de Brussel·les:

  • Informació genèrica sobre el sistema immobiliari i mercantil espanyol.
  • Avaluació de consultes registrals, immobiliàries i mercantils. Des d'aquesta oficina es col·labora activament amb el Parlament Europeu i amb la representació permanent d'Espanya, en la resolució de queixes referents a aquestes qüestions.
  • Informació específica amb tramesa, si escau, al Registrador competent.
  • Connexió amb l'índex de titularitats del Servei d'Índexs del Col·legi de Registradors.
  • Informació sobre la legislació d'inversions estrangeres a Espanya.
  • Telèfon verd d'informació gratuïta (en espanyol, francès i anglès).
  • Col·laboració amb universitats i col·legis universitaris

L'oficina d'informació de Brussel·les disposa, a més, d'una biblioteca jurídica oberta al públic, que té un nombre ampli de publicacions de dret civil, mercantil hipotecari, registral urbanístic, administratiu, dret dels consumidors, etc.

Adreça i telèfons d'interès
Ordre des Conservateurs des Hypotèques et des Registres de Commerce d¿Espagne.

Adreça: Avenue Cortenbergh, 66, 2ème étage
Província: Brussel·les
Codi postal: 1000
Telèfon: + 32-2-280 14 45
Telèfon verd: + 800 96 290
Fax: + 32-2-280 16 12
Adreça electrònica: corpme@corpme-bru.com

volver

Contents limits
tancar