Contents limits
tancar

Política de privadesa

L'acceptació de l'usuari perquè puguin ser tractades les seves dades en la forma indicada, és condició necessària per a la prestació d'aquest servei, de manera que el seu ús implica aquesta acceptació, que té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, d'acord amb el que disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre. L'usuari respondrà, en tot cas, de la veracitat de les dades facilitades. El Col·legi de Registradors podrà excloure dels serveis prestats l'usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que siguin procedents en Dret.
El Col·legi de Registradors es reserva el dret a modificar aquesta Política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials. En aquests supòsits el Col·legi de Registradors inclourà en aquest document els canvis introduïts amb antelació raonable a la seva posada en pràctica.


tancar

Política de privadesa

L'acceptació de l'usuari perquè puguin ser tractades les seves dades en la forma indicada, és condició necessària per a la prestació d'aquest servei, de manera que el seu ús implica aquesta acceptació, que té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, d'acord amb el que disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre. L'usuari respondrà, en tot cas, de la veracitat de les dades facilitades. El Col·legi de Registradors podrà excloure dels serveis prestats l'usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que siguin procedents en Dret.
El Col·legi de Registradors es reserva el dret a modificar aquesta Política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials. En aquests supòsits el Col·legi de Registradors inclourà en aquest document els canvis introduïts amb antelació raonable a la seva posada en pràctica.


tancar