Contents limits

CSV, validador de documents

El servei de Comprovació CSV és un servei gratuït a través del qual els usuaris poden baixar-se del Registre el corresponent document signat electrònicament.

Els usuaris del servei necessiten d'un codi segur de verificació per validar els seus documents.

Un cop descarregat el document, s'obre automàticament en el Visor de manera que l'usuari pot verificar tant la seva integritat com l'autenticitat de les signatures que conté i dels seus segells de temps respectius.  

 

Torna a Telemàtics...

Actualitat

Tota l'actualitat

 
Contents limits
tancar