Contents limits

Estadístiques Registrals

El servei d'estadístiques Registrals - CPE és un servei que presta el Col·legi de Registradors des de l'any 1996, a través del seu Centre de Processos Estadístics (CPE), elaborant informacions estadístiques conjunturals i estructurals des de l'àmbit societari mercantil (Registres Mercantils) o el mercat immobiliari (Registres de la Propietat), a partir del procés de la informació remesa pels registres de la Propietat i mercantils.

Enfoca els seus informes i estudis en els actes registrals amb incidència directa en el cicle econòmic.

El CPE col·labora com a font amb una sèrie d'institucions entre les quals hi ha: Banc d'Espanya, Ministeri de Foment, INE, i també diverses institucions estadístiques de CA, entre d'altres.

 

Contents limits
tancar