Contents limits

Gabinet de Comunicació

El Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya, conscient de la importància que té el món de la informació en la societat actual, disposa d'un Gabinet de Comunicació des del qual pretén donar a conèixer la funció dels Registradors de la Propietat i dels Registradors Mercantils.
En aquest apartat, reflex de l'activitat diària del Gabinet de Comunicació, l'usuari hi podrà trobar:
Contents limits
tancar