Contents limits

Indicació hora

Data i Hora Oficial

 

L'article 26.1 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics assenyala que "els registres electrònics es regiran a l'efecte de còmput dels terminis imputables tant als interessats com a les Administracions Públiques per la data i l'hora oficial de la seu electrònica d'accés, que haurà de tenir les mesures de seguretat necessàries per garantir la seva integritat i figurar visible".  

Així mateix, l'article 6.2 j) del Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre de 2009, pel qual es desenvolupa parcialment la dita Llei, estableix que les seus electròniques indicaran la data i l'hora oficial als efectes previstos en l'article 26.1 de la Llei 11/2007.

Cal actualitzar-les quan se'n vulgui tenir certesa en un moment donat.

 
divendres, 3 / juliol / 2015
Actualizar

Actualitat

Tota l'actualitat

 

Esdeveniments

Tots els esdeveniments

Contents limits
tancar