Contents limits

Consumidors

És una oficina creada pel RD 483/1997, de 14 d’abril, al Col•legi de Registradors, amb la funció de coordinar l’activitat registral amb les Organitzacions de Consumidors i Usuaris i amb l’Agència de Protecció de Dades.
A aquest Servei s’hi poden dirigir les persones que vulguin plantejar alguna consulta sobre qüestions registrals o alguna queixa sobre el funcionament dels Registres.
El nostre objectiu és que el Registre presti un servei àgil i eficaç a la societat. Us preguem que ens comuniqueu qualsevol suggeriment o queixa que considereu oportú fer.
Us podeu dirigir:
  • Per escrit, al Servei de Protecció dels Consumidors (Col•legi de Registradors, Príncipe de Vergara, 72, 28006 Madrid).
  • Per telèfon (900 101 141) o correu electrònic (consultas@corpme.es).
  • Per telèfon, dirigint-vos al Servei de Protecció dels Consumidors dels deganats autonòmics del Col•legi de Registradors:

ANDALUCÍA OCCIDENTAL 95 453 96 25
ANDALUCÍA ORIENTAL 95 827 84 16
ASTURIAS  98 520 77 23
ARAGÓN 976 76 01 20
BALEARES 971 42 56 23
CANARIAS (LAS PALMAS) 928 26 01 82
CANARIAS (TENERIFE) 922 20 91 77
CANTABRIA 942 27 02 02
CASTILLA-LA MANCHA 925 22 51 84
CASTILLA Y LEÓN 983 99 06 25
CATALUÑA 93 224 14 10(Decanato)  93 224 00 29(Consumidores)
EXTREMADURA 924 20 74 19
GALICIA 981 56 36 88
MADRID 91 177 48 80
MURCIA 968 24 48 37
NAVARRA  948 33 60 06
PAÍS VASCO   94 476 42 24
LA RIOJA 941 20 69 82
VALENCIA 96 353 27 65

Servei Registral de Protecció als Consumidors
Col·legi Nacional de Registradors
C/ Príncipe de Vergara, 72, planta baixa
28006 Madrid
Tel. 900 10 11 41
Fax. 91 411 18 96
Correu electrònic: consultas@registradores.org i consultas@corpme.es

Oficina de consumidors com a responsables del servei PAIT (punt d’assessorament i inici de tramitació telemàtica) i Oficina de Brussel·les.

Contents limits
tancar