Contents limits

Legislació

Les Normes bàsiques que regulen el Registre de la Propietat són:
  • Llei Hipotecària. La seva redacció inicial és de 8 de febrer de 1861. Redactat un text nou per Llei de 30 de desembre de 1944, i Decret de 8 de febrer de 1946. Ha estat modificada més tard diverses vegades.
  • Reglament Hipotecari. Decret de 14 de febrer de 1947, modificat en molts dels seus apartats.
  • Reial Decret 1093/1997 de juliol sobre inscripció d'Actes de Naturalesa Urbanística.     

Torna

Actualitat

Tota l'actualitat

 

Esdeveniments

Contents limits
tancar