Contents limits

Caràcters del Registre de Béns Mobles i de la seva secció sobre condicions generals.

  • Registre Estatal
És un Registre de l'Estat que depèn del Ministeri de Justícia. No és un Registre merament administratiu, sotmès a la competència de les Comunitats Autònomes.
  • Registre Voluntari
Es tracta d'un Registre que, per regla general, és voluntari. Això s'esdevé en els contractes sobre béns mobles.
  • Inscripció Incentivada
La voluntarietat incentivada és la nota que caracteritza la inscripció al Registre de Béns Mobles, atesos els efectes favorables que en produeix la inscripció.
  • Registre de Llibertat Formal
Al Registre de Béns Mobles, s'hi inscriuen contractes, normalment en document privat i també en models oficials.
  • Registre de Qualificació Registral
El Registrador controla la legalitat amb caràcter previ a la inscripció i adequa la seva qualificació a la naturalesa del títol i al fet inscribible.

Es pot accedir a la publicitat sobre el contingut d'aquest registre que el Col·legi de Registradors proporciona a través de la seva pàgina web www.registradores.org en l'apartat de registre virtual, serveis de béns mobles.

Torna

Actualitat

Tota l'actualitat

 

Esdeveniments

Contents limits
tancar