Contents limits

PAIT

Exercint una doble missió:

  • Prestar serveis presencials d'informació i assessorament als emprenedors en la tramitació telemàtica de les seves iniciatives empresarials (SRL i SLNE).
  • Iniciar el tràmit administratiu de constitució de la societat a través del Document Únic Electrònic (DUE).

D'acord amb el Conveni, els PAIT proporcionaran amb caràcter obligatori els serveis següents als emprenedors:

  • Informació sobre les característiques de l'SLNE i SRL: marc legal, aspectes mercantils, avantatges fiscals, aspectes comptables, sistemes de tramitació, normativa aplicable, i també informació sobre altres formes jurídiques vigents en l'ordenament jurídic mercantil.
  • Realització de la tramitació per a la constitució d'empreses amb la forma jurídica SLNE i SRL, a través del sistema telemàtic.
  • Informació sobre les ajudes públiques a la creació d'empreses.
  • Informació sobre el règim de Seguretat Social aplicable al cas concret, normes d'afiliació, cotització, ajudes.
  • Tutorització del pla d'empresa.
  • Informació general sobre temes d'interès per a les empreses: finançament, fiscalitat, programes d'ajuts, contractació laboral, recerca, cooperació empresarial, etc.

Torna a Consumidors

Actualitat

Tota l'actualitat

 

Esdeveniments

Contents limits
tancar