Contents limits

Mercantil

El Registre Mercantil és una oficina pública existent a totes les capitals de província i altres ciutats previstes reglamentàriament, a càrrec d'un o d'uns quants Registradors Mercantils i que depèn de la Direcció General dels Registres i del Notariat del Ministeri de Justícia.
 
Hi ha un únic Registre Mercantil a cada capital de les províncies existents a Espanya. A més, hi ha Registres Mercantils a les ciutats de Ceuta, Melilla, Eivissa, Maó, Arrecife, Puerto del Rosario, Santa Cruz de la Palma, San Sebastián de la Gomera, Valverde y Santiago de Compostel·la. HI ha també un únic Registre Mercantil Central que s'ocupa d'allò relatiu a les denominacions de les societats i entitats mercantils.
 
Les societats adquireixen la seva personalitat jurídica amb la inscripció al Registre Mercantil corresponent al seu domicili social, la qual cosa vol dir que la seva inscripció en el registre és obligatòria i constitutiva.
 
Cada Registre està a càrrec d'un o d'uns quants registradors mercantils. El registrador és un jurista professional del dret que exerceix una funció pública: qualifica i controla sota la seva responsabilitat la legalitat de tots els documents que han d'accedir al Registre.
 
El Registre Mercantil és l'instrument legal principal per a la formalització dels negocis. És essencial per al desenvolupament econòmic, com a mitjà per reduir els costos de transacció.

Les inscripcions registrals es practiquen després de la qualificació registral prèvia: control de la legalitat i de la validesa del contingut dels actes i acords socials i de la capacitat i legitimació dels qui els subscriuen.

Com a conseqüència d'aquest control registral, aquestes inscripcions tenen atribuïts forts efectes legals:

a) El contingut del Registre es presumeix exacte i vàlid.

b) Els actes inscrits són oposables a tercers de bona fe.

c) Els assentaments del Registre estan sota la salvaguarda dels Tribunals i produiran els seus efectes mentre no s'inscrigui la declaració judicial de la seva inexactitud o nul·litat.

d) La declaració judicial d'inexactitud o nul·litat d'aquestes no perjudicarà els drets de tercers de bona fe, adquirits d'acord amb el dret.

D'aquesta manera, tant les empreses com els ciutadans i les administracions públiques eviten alts costos de transacció, tenint al seu abast informació acreditada suficient sobre les entitats amb les quals pretenen contractar i la seva situació jurídica i econòmica.

Qualsevol persona pot accedir a la informació mercantil interactiva en temps real que el Col·legi de Registradors proporciona a través de la seva pàgina web www.registradores.org en l'apartat informació mercantil interactiva. La informació corresponent a dades socials determinades, i també al contingut exacte dels comptes anuals dipositats, es podrà obtenir de manera immediata els 365 dies de l'any i les 24 hores del dia. La informació constitueix una base de dades actualitzada i veraç dels actes socials registrats.

mostra més

 

Actualitat

Tota l'actualitat

 

Esdeveniments

Contents limits
tancar