Contents limits

Legeria

Honako hauek dira Jabetza Erregistroa arautzen duten oinarrizko arauak:
  • Hipoteka Legea. Lehen aldiz 1861eko otsailaren 8an idatzi zen, eta testua 1944ko abenduaren 30eko Legean eta 1946ko otsailaren 8ko Dekretuan berritu zen. Geroago ere askotan aldatu da lege horren testua.
  • Hipoteka Erregelamendua. 1947ko otsailaren 14ko Dekretua, atal askotan aldaketak izan dituena.
  • Uztaileko 1093/1997 Errege Dekretua, Hiri Egintzak inskribatzeari buruzkoa.     

Itzuli

 

Ekitaldiak

Ekitaldi guztiak

Contents limits
itxi