Contents limits

Sozietate bat eratzea

Sozietate bat eratzeko lehen urratsak

 • Merkataritza Erregistro Nagusian izendapen sozialaren ziurtagiri negatiboa eskatzea
 • AEAT-n IFK eskatzea
 • Kapital soziala banku-erakunde batean gordailutzea
 • Estatutu sozialak egitea
Sozietate bat eratzea

 • Eraketa-eskritura sinatzea notario baten aurrean
 • Ondare Transmisioen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen Zerga ordaintzea, dagokion autonomia-erkidegoko Ogasun Ordezkaritzan.
 • Merkataritza Erregistroan inskribatzea eta argitaratzea
 • AEAT-n jardueraren hasiera aitortzea
 • AEAT-n jarduera ekonomikoen gaineko zergan alta eskatzea
 • Enpresa Gizarte Segurantzan inskribatzea
 • Autonomoen erregimenean alta eskatzea
 • Matrikula-liburuak eta bisita-liburuak, eta horiek legeztatzea

Jarduera hasteari buruzko jakinarazpenak

 • Gune bat irekitzeko edo jarraitzeko jakinarazpena. Jardueren eta Merkataritza Enpresarien Erregistroan inskribatzeko eskaera, Lan Kontseilaritzan edo Laneko Zuzendaritza Probintzialean
 • Udalari irekiera-lizentziaren eskatzea
 • Langileen eta kontratuen alta
 • Liburuen legeztapena

Contents limits
itxi