Contents limits

Kontsumitzaileak

Bulego hau apirilaren 14ko 483/1997 Errege Dekretuaren arabera eratu zen Erregistratzaileen Elkargoan. Hauxe du xede: Erregistroaren jarduera kontsumitzaileen eta erabiltzaileen erakundeekin eta Datuak Babesteko Bulegoarekin koordinatzea.
Zerbitzu honetan erregistro-jarduerari buruzko galderak egin daitezke, bai eta erregistroen funtzionamenduaren gaineko kexak jakinarazi ere.
Erregistroak gizarteari zerbitzu azkarra eta eraginkorra eman diezaion nahi dugu. Eskerrik asko aldez aurretik, egoki deritzozun edozein iradokizun edo kexa adierazteagatik.
Honako telefonoetara eta helbideetara jo dezakezu:
  • Gutun bat bidaltzeko helbidea: Kontsumitzaileak Babesteko Zerbitzua (Erregistratzaileen Elkargoa, Príncipe de Vergara 72, 28006 Madril).
  • Tel.: 900 101 141; eta helbide elektronikoa: consultas@corpme.es
  • Telefonoz dei dezakezu Erregistratzaileen Elkargoko Dekanotza Autonomikoek kontsumitzaileei eskaintzen dieten babes-zerbitzura:

ANDALUCÍA OCCIDENTAL 95 453 96 25
ANDALUCÍA ORIENTAL 95 827 84 16
ASTURIAS  98 520 77 23
ARAGÓN 976 76 01 20
BALEARES 971 42 56 23
CANARIAS (LAS PALMAS) 928 26 01 82
CANARIAS (TENERIFE) 922 20 91 77
CANTABRIA 942 27 02 02
CASTILLA-LA MANCHA 925 22 51 84
CASTILLA Y LEÓN 983 99 06 25
CATALUÑA 93 224 14 10(Decanato)  93 224 00 29(Consumidores)
EXTREMADURA 924 20 74 19
GALICIA 981 56 36 88
MADRID 91 177 48 80
MURCIA 968 24 48 37
NAVARRA  948 33 60 06
PAÍS VASCO   94 476 42 24
LA RIOJA 941 20 69 82
VALENCIA 96 353 27 65

Kontsumitzaileen Babeserako Erregistroen Zerbitzua
Erregistratzaileen Elkargo Nazionala
Príncipe de Vergara 72, beheko solairua
28006 Madril
Tel.: 900 101 141
Faxa: 914 111 896
Helbide elektronikoa: consultas@registradores.org eta consultas@corpme.es

Kontsumitzaileen bulegoa  PAIT zerbitzua-ren arduradun gisa (PAIT aholkularitzarako eta izapide telematikoak egiten hasteko gunea da), eta  Bruselako Bulegoa.

Contents limits
itxi