Contents limits

Erregistroak

Jabetza Erregistroa

Jabetza Erregistroan ondasun higiezinak inskribatzen dira, eta berorien jabeen eta ondasun higiezinen gaineko eskubideen publizitatea ematen da.

Merkataritza Erregistroa

Merkataritza Erregistroak merkataritza-trafikoan izan beharreko segurtasuna ematen du. Horretarako, bertan inskribatuta dauden sozietateen datu juridiko eta ekonomikoen publizitatea egiten da, bai eta sozietate horien ordezkariak nortzuk diren jakitera eman ere.

Ondasun Higigarrien Erregistroa

Jabetza eta Merkataritza Erregistratzaileek dute Ondasun Higigarrien Erregistroa kudeatzeko ardura, eta erakunde hori Justizia Ministerioaren mende dago. Ondasun Higigarrien Erregistroaren xedea jabetzaren, ondasun higigarrien gaineko zama nahiz zergen, eta kontratazio-baldintza orokorren publizitatea egitea da.

 

Gaurkotasuna

Gaurkotasun osoa

 

Ekitaldiak

Ekitaldi guztiak

Contents limits
itxi