Contents limits

Nor gara

Erregistratzaile batek zuzentzen du Erregistro bakoitza. Erregistratzaile hori Zuzenbidean aditua eta funtzionario publikoa da. Hauxe da erregistratzaileen eginkizuna: notarioek baimendutako, epaileek zein administrazioko agintariek egindako edota partikularrek sinatutako agirien legezkotasuna egiaztatzea.

Agiria erregistratu ahal da, baldin eta erabat baliozkoa bada. Behin inskribatuta, eskuratutako eskubidea bermatuta geratuko da.

Erregistratzaile bakoitzak bere erantzukizunaren mende duen Erregistroa zaindu behar du, bai eta teknologia-mailarik handiena erabili ere; horrez gain, interesdunei erregistroaren eginkizuna eta idazkunen edukia jakinarazi behar dizkie.

Erregistratzaileen Elkargoaren zeregina erregistratzaileen eginkizunak ahalik eta gehien errazten saiatzea da.

Contents limits
itxi