Contents limits

150 Aniversario

150º Aniversario da Lei Hipotecaria

A norma legal que rexe o mundo dos préstamos hipotecarios e o Rexistro da Propiedade en España cumpriu un século e medio.
Foi promulgada o 8 de febreiro de 1861, no reinado de Isabel II, e foi a orixe e a fundación do vixente sistema do Rexistro Inmobiliario. A súa aparición supuxo un dos momentos clave no cambio do ordenamento xurídico español, ao pasar dunha situación de acumulación normativa estratificada ao tratamento científico da norma.
Permitiulle a España adaptarse á modernidade, regulando a propiedade inmobiliaria e o tráfico mercantil e favorecendo a creación de bancos de crédito territorial.

Actualidade

Toda a actualidade

 
Contents limits
pechar