Contents limits

Consulta de Estado Expediente

Acceso a Consulta do Estado dun Expediente

É o  servizo público a través do cal o usuario pode coñecer o estado dun expediente nun Rexistro

 

Permite descargar os documentos asociados a eses expediente.

 

Para poder realizar a consulta o usuario debe dispoñer dun identificador que debe ser proporcionado polo Rexistro onde está activo o expediente.

Volver a Telemáticos ...

Actualidade

Toda a actualidade

 
Contents limits
pechar