Contents limits

Lexislación

As Normas básicas que regulan o Rexistro da Propiedade son:
  • Lei Hipotecaria. A súa redacción inicial é do 8 de febreiro de 1861. Redactado un novo texto  por Lei do 30 de decembro de 1944, e Decreto do 8 de febreiro de 1946. Foi máis tarde modificada en numerosas ocasións.
  • Regulamento Hipotecario. Decreto do 14 de febreiro de 1947, modificado en moitos dos seus apartados.
  • Real Decreto 1093/1997 de xullo sobre Inscrición de Actos de Natureza Urbanística.     

Volver

Actualidade

Toda a actualidade

 
Contents limits
pechar