Contents limits

Notas informativas de vehículos de motor

Solicitar unha nota informativa de vehiculos de motor.

Desde este servizo o usuario pode obter, unha nota informativa sobre a situación dun vehículo no Rexistro.
Calquera que sexa o Rexistro en que o vehículo estivese inscrito, o usuario recibirá unha nota informativa do Rexistro onde está inscrito ese ben.
Se o resultado da consulta é negativo, é dicir, o vehículo non aparece inscrito en ningún Rexistro, o usuario recibirá unha nota negativa expedida polo Rexistro de Bens Mobles Central.

Custo do servizo:

  • 9 euros por nota informativa emitida polo Rexistro onde estea inscrito o ben.
  • 6 euros por nota negativa emitida polo Rexistro de Bens Mobles Central como resultado dunha consulta negativa do ben.
Os importes expresados non comprenden os impostos no seu caso aplicables.

Volver a Trámites Bens Mobles ...

Actualidade

Toda a actualidade

 
Contents limits
pechar