Contents limits

Aula Civil

 "LOS CONTRATOS: ASPECTOS CIVILES Y REGISTRALES" VIII Edición:

Novo curso:

Prazo de inscrición para a nova edición do curso de 24 setembro - 12 outubro de 2012.

Os interesados ¿¿deben cubrir o formulario atopar na páxina web da Asociación de Registradores de 24 de setembro
É un curso libre

  Dirección académica: Javier Gómez Gálligo. Conselleiro Secretario RCDI.
  Coordinación: María Goñi Rodríguez de Almeida. aulacivil@corpme.es
  Data de inicio do curso: luns 15 de outubro 2012.
  Data de finalización do curso: maio de 2013.
  Data do exame: xoves xuño 2013.

    

    

   • Obxectivo
    Estudo teórico e práctico das principais modalidades contractuais civís e mercantís do Ordenamento xurídico español, con especial referencia aos aspectos rexistrais.

    O curso pode realizarse separadamente, ou ao mesmo tempo que o curso de fiscalidade dos contratos, que son complementarios.
   • Destinatarios

    Especialmente indicado para o persoal auxiliar dos Rexistros da Propiedade e Mercantís e alumnos de Universidades coas que o Colexio de Rexistradores mantén convenios de colaboración.

    

   • Diplomas

    Expedirase un diploma de aproveitamento a todos os alumnos que participasen  habitualmente nas sesións de AULA CIVIL e superasen as probas finais (exame presencial). Non se considerará participación habitual cando non se asistise a tres sesións ou máis.
    

   Actualidade

   Toda a actualidade

    
   Contents limits
   pechar