Contents limits

Comprar unha vivenda

Aquí poderá atopar os seguintes artigos:

  • Buscando a vivenda axeitada.
  • A sinatura do contrato.
  • O pagamento dos impostos.
  • A inscrición no Rexistro da Propiedade.
  • Os custos que xera a compra dunha vivenda.

Volver

Actualidade

Toda a actualidade

 
Contents limits
pechar