Contents limits

Constitución Sociedade

CIRCE

A través deste servizo pode realizar todos os trámites para constituír unha sociedade.

Con este procedemento telemático, só ten que ir presencialmente a un Punto de Asesoramento e Inicio do Trámite (PAIT), ou desde calquera ordenador con acceso a Internet, e á Notaría poderá realizar as seguintes xestións:

 • Reserva da Denominación Social (Só SLNE)
 • Reserva de cita coa Notaría.
 • Solicitude do NIF provisional
 • Presentación da Declaración Censual de Inicio de Actividade
 • Liquidación do Imposto de Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados (ITP/AXD) na Comunidade Autónoma correspondente
 • Inscrición no Rexistro Mercantil Provincial
 • Trámites coa Tesourería Xeral d Seguridade Social
 • Inclusión de ficheiros de datos con información persoal na Axencia de Protección de Datos
 • Petición da solicitude de reserva dunha Marca ou Nome Comercial á Oficina Española de Patentes e Marcas
 • Reserva de Dominio de Internet
 • Solicitude do NIF definitivo

 

Volver a Telemáticos ...

Actualidade

Toda a actualidade

 
Contents limits
pechar