Contents limits

CSV, validador de documentos

O servizo de Comprobación CSV é un servizo gratuíto a través do cal os usuarios poden descargar do Rexistro o correspondente documento asinado electronicamente.

Os usuarios do servizo necesitan dun código seguro de verificación para validar os seus documentos.

Unha vez descargado o documento, ábrese automaticamente no Visor de forma que o usuario pode verificar tanto a integridade deste como a autenticidade das sinaturas que contén e dos seus respectivos selos de tempo.

 

 

Volver a Telemáticos ...

Actualidade

Toda a actualidade

 
Contents limits
pechar