Contents limits
pechar

Política de privacidade

A aceptación do usuario para que poidan ser tratados os seus datos na forma indicada, é condición necesaria para a prestación deste servizo, de forma que o uso deste implica tal aceptación, que ten sempre carácter revogable, sen efectos retroactivos, conforme ao que dispoñen os artigos 6 e 11 da Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal 15/1999, do 13 de decembro. O usuario responderá, en calquera caso, da veracidade dos datos facilitados. O Colexio de Rexistradores poderá excluír dos servizos prestados ao usuario que facilitase datos falsos, sen prexuízo das demais accións que procedan en Dereito. 
O Colexio de Rexistradores reserva o dereito a modificar a presente Política para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudenciais. Neses supostos o Colexio de Rexistradores incluirá neste documento os cambios introducidos con razoable antelación á súa posta en práctica.pechar