Contents limits
Gráfico campaña de cuentas
Thursday, 04 August 2011
Resumen gráfico campaña cuentas.
DEPÓSITOS DE CUENTAS - LEGALIZACIÓN DE LIBROS
AÑO   LIBROS   CUENTAS
2003   520   1549
2004   12379   14714
2005   29646   51272
2006   67557   102182
2007   118320   165242
2008   172038   238077
2009   227059   393302
2010   294762   495509
2011   286520   448591
*datos 2011 hasta el 01/08/2011
 
 
Volver

Actualidade

Toda a actualidade

 

Eventos

Contents limits
pechar

Política de privacidade

A aceptación do usuario para que poidan ser tratados os seus datos na forma indicada, é condición necesaria para a prestación deste servizo, de forma que o uso deste implica tal aceptación, que ten sempre carácter revogable, sen efectos retroactivos, conforme ao que dispoñen os artigos 6 e 11 da Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal 15/1999, do 13 de decembro. O usuario responderá, en calquera caso, da veracidade dos datos facilitados. O Colexio de Rexistradores poderá excluír dos servizos prestados ao usuario que facilitase datos falsos, sen prexuízo das demais accións que procedan en Dereito. 
O Colexio de Rexistradores reserva o dereito a modificar a presente Política para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudenciais. Neses supostos o Colexio de Rexistradores incluirá neste documento os cambios introducidos con razoable antelación á súa posta en práctica.pechar