Contents limits

Gabinete de Comunicación

O Colexio de Rexistradores da Propiedade e Mercantís de España, consciente da importancia que ten o mundo da información na sociedade actual, dispón dun Gabinete de Comunicación desde o que pretende dar a coñecer a función dos Rexistradores da Propiedade e dos Rexistradores Mercantís.
Neste apartado, reflexo da actividade diaria do Gabinete de Comunicación, o usuario poderá encontrar:

Actualidade

Toda a actualidade

 
Contents limits
pechar