Contents limits

Consumidores

É unha oficina creada polo R.D. 483/1997 do 14 de abril, no Colexio de Rexistradores, coa función de coordinar a actividade rexistral coas Organizacións de Consumidores e Usuarios e coa Axencia de Protección de Datos.
A este Servizo poden dirixirse as persoas que desexen facer algunha consulta sobre cuestións rexistrais ou algunha queixa sobre o funcionamento dos Rexistros.
Estamos interesados en que o Rexistro preste un servizo áxil e eficaz á sociedade. Pedímoslle que nos comunique calquera suxestión ou queixa que considere oportuno realizar.
Pode dirixirse:
  • Por escrito, ao Servizo de Protección dos Consumidores (Colexio de Rexistradores, Príncipe de Vergara, 72, 28006 Madrid).
  • Por teléfono (900 101 141) ou correo electrónico (consultas@corpme.es).
  • Por teléfono, dirixíndose ao servizo de protección dos Consumidores dos Decanatos Autonómicos do Colexio de Rexistradores:

ANDALUCÍA OCCIDENTAL 95 453 96 25
ANDALUCÍA ORIENTAL 95 827 84 16
ASTURIAS  98 520 77 23
ARAGÓN 976 76 01 20
BALEARES 971 42 56 23
CANARIAS (LAS PALMAS) 928 26 01 82
CANARIAS (TENERIFE) 922 20 91 77
CANTABRIA 942 27 02 02
CASTILLA-LA MANCHA 925 22 51 84
CASTILLA Y LEÓN 983 99 06 25
CATALUÑA 93 224 14 10(Decanato)  93 224 00 29(Consumidores)
EXTREMADURA 924 20 74 19
GALICIA 981 56 36 88
MADRID 91 177 48 80
MURCIA 968 24 48 37
NAVARRA  948 33 60 06
PAÍS VASCO   94 476 42 24
LA RIOJA 941 20 69 82
VALENCIA 96 353 27 65

Servizo Rexistral de Protección aos Consumidores
Colexio Nacional de Rexistradores
C/ Príncipe de Vergara, 72, planta baixa
28006 Madrid
Tel.- 900 10 11 41
Fax.- 91 411 18 96
Correo electrónico: consultas@registradores.org e consultas@corpme.es

Oficina de consumidores como responsables do servizo PAIT( punto de asesoramento e inicio de tramitación telemática) e Oficina de Bruxelas

Contents limits
pechar