Contents limits

Lexislación

  Lei 59/2003 de Sinatura Electrónica


  Art. 3.1. A sinatura electrónica é o conxunto de datos en forma electrónica, consignados xunto a outros ou asociados con eles, que poden ser utilizados como medio de identificación do asinante.

  Art. 3.2. A sinatura electrónica avanzada é a sinatura electrónica que permite identificar ao asinante e detectar calquera cambio ulterior dos datos asinados, que está vinculada ao asinante de maneira única e aos datos a que se refire e que foi creada por medios que o asinante pode manter baixo o seu exclusivo control.

  Art. 3.3. Considérase Sinatura Electrónica Recoñecida a sinatura electrónica avanzada baseada nun certificado recoñecido e xerada mediante un dispositivo seguro de creación de sinatura.

  Art. 3.4. A sinatura electrónica recoñecida terá respecto dos datos consignados en forma electrónica o mesmo valor ca a sinatura manuscrita en relación cos consignados en papel.


  Que garante?

  • Autoría
   • En canto autentica o autor do documento electrónico.
  • Integridade
   • Asegurando o contido do documento electrónico, garantindo que este non foi manipulado de xeito ningún.
  • Confidencialidade
   • Xa que só o destinatario do documento electrónico poderá coñecer o seu contido.
  • Non Repudio
   • En canto que o asinante do documento electrónico non pode negar a súa autoría.

   

  Volver a Sinatura Electrónica

  Actualidade

  Toda a actualidade

   
  Contents limits
  pechar