Contents limits

Quen somos

Á fronte de cada Rexistro hai un Rexistrador, que é á vez funcionario público e profesional do Dereito, e que ten a misión de controlar a legalidade dos documentos autorizados polos Notarios, expedidos polos Xuíces  e as autoridades administrativas ou subscritos polos particulares.

Só se o documento é plenamente válido pode inscribirse, e quedar con iso garantido o dereito adquirido.

Cada Rexistrador ten o deber de velar polo Rexistro que ten encomendado, mantelo no máis alto nivel tecnolóxico e informar sobre a súa función e sobre o contido dos seus asentos a calquera interesado.

O labor do Colexio de Rexistradores é procurar facer o máis fácil posible as tarefas encomendadas aos Rexistradores.

Contents limits
pechar