Contents limits

Tipos de Certificados

Ademais de Certificados Dixitais de Rexistrador, correspondentes á CA interna do Colexio de Rexistradores, o Servizo de Certificación do Colexio de Rexistradores emite as seguintes clases de certificados dixitais da clave externa:

 

  • Certificados Persoais
  • Certificados de Representante
  • Certificados Profesionais
  • Certificados de cargo AA.PP

 

Volver a Sinatura Electrónica

Actualidade

Toda a actualidade

 

Eventos

Todos os eventos

Contents limits
pechar